Dlaczego jesteśmy najlepsi

Faktura VAT to dowód transakcji, jaki obejmuje dokładne informacje o sprawy. Wystawiana jest nie wcześniej aniżeli 30 dni przed przekazaniem produktów bądź zrealizowaniem usług oraz nie później aniżeli 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w jakim praca ta stanowiła miejsce. Przygotowując fakturę VAT należy: zarejestrować informacje utożsamiające dokument, numer, daty wystawienia oraz transakcji, wskazać strony umowy kupna-sprzedaży, dane sprzedającego, dane klienta, dokonać specyfikacji obiektu sprzedaży, nazwa produktu bądź usługi, liczbę oraz jednostka miary, wartość netto, stawka VAT, kwota netto, kwota VAT, kwota brutto obliczyć wartość wszelkich stawek oraz kwot podatków, razem stawki: netto, VAT, brutto oddzielić podsumowanie kwoty do zapłaty, cyframi oraz słownie zamieścić informację o systemie oraz okresie spłaty, określić rodzaj dostawy bądź odbioru przedmiotu umowy, wedle uznania:wpisać osoby uprawnione do odbiory oraz wystawienia dokumentu.

Wystawioną fakturę VAT należy zapisać w pamięci programu bądź wydrukować w postaci papierowej. Zarejestrowany dokument można nadać pocztą e-mail do klienta. Przechowujemy go w formie papierowej bądź multimedialnej, pamiętając o prowadzeniu kolejności numerów bądź dat wystawienia, poprzez okres pięciu lat. Faktura VAT jest specjalnym wariantem dowodu rachunkowego, jaki wystawiany jest poprzez płatników podatku od produktów oraz usług, a obowiązek skarbowy występuje w chwili ich przekazania.

Informacje kontaktowe

Szybkafaktura.pl

Dmowskiego 14
80-264 Gdańsk

+48 58 732 79 36

bok@szybkafaktura.pl

Kontakt

Z czym wiąże się księgowość internetowa?

Absolutnie atrakcyjniejszą oraz praktyczniejszą opcją rachunkowości elektronicznej jest księgowość online obsługiwana poprzez kompetentnych księgowych

W takiej sytuacji biznesmen posiada dostęp do tej samej aplikacji, jaka jest przedstawiona powyżej, jednak nie stosuje jej sam.